วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: nona

วิชาจิตวิทยาบริการ (ม.ราชภัฎสวนดุสิต)          การบริการเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายประเภท ทำให้พนักงานบริการจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้น วิชาจิตวิทยาบริการเป็นวิชาที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความคิดและความต้องการของผู้คนที่เกี่ยวข้องในงานบริการมากยิ่งขึ้น

          ลิ้งค์ต่อไปนี้ คือ e - learning ของ ม.ราชภัฎสวนดุสิต ที่ให้บริการความรู้ในวิชาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถเลือกชมได้ดังนี้ :  วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: NUENG

  จิตวิทยาของมาสโลว์

   เคยได้ยินชื่อ อับบราฮัม มาสโลว์กันมั้ยคะ เค้าเป็นหนึ่งในจ้าวทฤษฎีของ จิตวิทยามนุษย์คนนึงเลยก็ว่าได้ เค้าบอกว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นั้น ไม่ได้ศึกษาเพียงแต่ความต้องการภายนอกเท่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงความต้องการทั้งหมดของตัวบุคคลด้วย การศึกษาในแบบนี้ ทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการบริการ เพราะทำให้เราสามารถเข้าถึง ความต้องการแบบ องค์รวมของบุคคลในแต่ละแบบ และแต่ละบุคคล ได้ง่ายขึ้น การที่เข้าถึงผู้บริโภค หรือผู้รับบริการ ในแบบที่เค้าต้องการ หรือเกินความคาดหวังไว้ได้นั้นมีส่วนอย่างมากกก ที่จะช่วยทำให้การทำงานในทุกๆด้านนั้น ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
  วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: nona

  มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร (จาก ทบ.)

  ตามธรรมเนียมชาวยุโรป มารยาทในการรับประทานอาหารแบบพิธีการถือว่าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรมและมารยาทในการเข้าสังคมชั้นสูง ในอดีตนายทหารเรือไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบัน โอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนในเรื่องดังกล่าวมีลดน้อยลงไป เนื่องจากข้อจำกัดในด้านเวลาและงบประมาณ ทำให้นายทหารเรือในรุ่นหลังๆ จึงดูจะห่างเหินจากมารยาทในเรื่องนี้ไป

  เหล่าทัพอื่นต่างก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น ในกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้สำนักงานเลขานุการกองทัพบกจัดทำวีซีดีเผยแพร่มารยาทโดยแจกจ่ายไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งวิดีทัศน์ที่ถ่ายทำนี้ ทางกองทัพบกได้เชิญ ดร. สันทัด ศะศิวณิช มาเป็นผู้ดำเนินรายการและบรรยายประกอบวีดีโอ
  วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 | By: supplyschool

  มารยาทในการรับประทานอาหารแบบดินเนอร์

  การรับประทานอาหารแบบดินเนอร์ ถือเป็นการรับประทานอาหารแบบพิธีการของชาวตะวันตกซึ่งได้เข้ามาสู่ประเทศไทยมาช้านานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว

  ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปรากฎมีการรับประทานอาหารในรูปแบบดินเนอร์นับตั้งแต่ในรัชกาลต้นๆ และได้มีการจัดงานเลี้ยงอาหารแบบนี้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชการที่ 5 ได้ทรงใช้งานเลี้ยงในรูปแบบนี้เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระประยูรญาติเพื่อความมั่นคงทางการเมืองด้วย

  ทหารเรือได้ชื่อว่าเป็นคนไทยยุคแรกๆ ที่มีขีดความสามารถในการจัดเลี้ยงได้อย่างชาวตะวันตก นับตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ได้ทรงนำทหารเรือไปฝึกในเรื่องการประกอบอาหารและการบริการอาหารแบบยุโรปที่วังบางขุนพรหม อันถือเั็ป็นแหล่งสมาคมกับชนชาติตะวันตกที่สำคัญ

  ด้วยประวัติอันยาวนานที่เป็นมรดกตกทอดนี้เอง ทำให้ทหารเรือมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องมารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบพิธีการของชาวตะวันตกสืบเนื่องมาจนกระทั่งในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีนายทหารเรือจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสจะฝึกฝนหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทเหล่านี้ ดังนั้น เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน หรือต้องไปรับตำแหน่งหน้าที่ในต่างประเทศ ก็มักเกิดความเก้อเขินและกระดากอายที่จะสอบถาม จึุงมักต้องขอเข้ารับการฝึกอบรมจากกรมพลาธิการทหารเรืออยู่เสมอ

  ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทร.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการถือกำเนิดขึ้นของ Officer Club ซึ่งเป็นสถานที่ที่มุ่งหวังให้นายทหารเรือได้มีโอกาสในการรับประทานอาหารแบบยุโรปในราคาไม่สูงมากนัก

  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนพลาธิการฯ จึงได้จัดทำวีดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำในเบื้องต้นถึงมารยาทในโต๊ะอาหารที่ควรทราบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายศึกษาได้ก่อนล่วงหน้า หรือทบทวนไม่ให้หลงลืมเมื่อผ่านการฝึกไปแล้ว

  2. ลดภาระของกำลังพลที่ต้องไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ

  3. เป็นแหล่งให้ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาได้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องกังวัลว่าจะเกิดความกระดากอายที่ไม่ทราบมารยาทเหล่านี้

  4. เป็นการบริการทางวิชาการ

  โรงเรียนพลาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีโอชุดนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจ ซึ่งหากท่านพบเห็นข้อผิดพลาดหรือมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนพลาธิการทราบโดยการแสดงความคิดเห็นในบล็อกนี้ หรือติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕๒๓๒๐

  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2


  ตอนที่ 3


  ตอนที่ 4
  วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 | By: supplyschool

  สาธิตการผสมค๊อกเทล (ปั่น)

       ค๊อกเทล คือ เครื่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องปรุงหลักแล้วปรุงแต่งกลิ่น และรสให้ชวนดื่มยิ่งขึ้น ด้วยการผสมเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีกลิ่นและรสแตกต่างกัน

       โรงเรียนพลาธิการ ได้อบรมเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนหลักสูตรการบริการและนักเรียนหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งในส่่วนของนักเรียนหลักสูตรบริการนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานบริการเครื่องดื่มจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามนักเรียนที่สำเร็จการอบรมไปแล้ว หลายนายไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพในด้านการเป็นพนักงานบริการ

       คณะัครูบริการได้พยายามรวบรวมและจัดทำความรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มโดยได้พัฒนาสูตรค็อกเทล (ปั่น) นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการนอกเหนือจากการได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานบริการเครื่องดื่มจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  2. เป็นการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเพื่อใช้ในงานเลี้ยง หรือการรับรองแขกต่างๆ ที่มาเยี่ยมชมหน่วย เช่น คณะผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
  3. เป็นการฝึกให้กำลังพลได้มีโอกาสในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถใหม่ๆ ด้วยตนเอง และเป็นหมู่คณะ


  แมงโก้โกลด์


       ส่วนผสม
  • น้ำมะม่วง 2 ออนซ์
  • น้ำมะนาว 2 ออนซ์
  • โยเกิร์ต 1 ออนซ์
  • น้ำเชื่อม 1 ออนซ์
  • เหล้ารัม 1 ออนซ์
  • เกลือป่น ½ ช้อนชา

  โกลเด้นแอปเปิ้ล       ส่วนผสม                           
  • น้ำแอปเปิ้ล                                           2              ออนซ์
  • น้ำมะนาว                                              1              ออนซ์
  • โยเกิร์ต                                                  1              ออนซ์
  • เหล้ารัม                                                  1              ออนซ์
  • เกลือป่น                                                ½           ช้อนชา  สตอเบอร์รี่เมท


       ส่วนผสม
         1.น้ำสตอเบอร์รี่
  • น้ำหวานรสสตอเบอร์รี่                      2              ออนซ์
  • น้ำมะนาว                                              2              ออนซ์
  • น้ำเชื่อม                                                 1              ออนซ์
  • เหล้าวอดก้า                                          1              ออนซ์
         2. น้ำเมต
  • นมสด                                                    1              ออนซ์
  • คอฟฟี่เมต                                             2              ช้อนชา
  • ปั่นแยกกันเพื่อทำแยกเป็น2 ชั้น      ซุปเปอร์สตอเบอร์รี่       ส่วนผสม
  • น้ำสตอเบอร์รี่
  • น้ำหวานรสสตอเบอร์รี่ 2 ออนซ์
  • น้ำมะนาว 2 ออนซ์
  • น้ำเชื่อม 1 ออนซ์
  • โยเกิร์ต 1 ออนซ์
  • เหล้ารัม 1 ออนซ์
  • เกลือป่น ½ ช้อนชา